Steg 7: Excel  Förkunskaper steg 1, 2

Celler, rader, kolumner, text, tal, formler, enkel budget, formatering, kopiera formler, två kalkyler på samma blad, faktura, diagram, låsa fönster, makro, tabell/register sortering, schema. Om du inte har tillgång till Officepaketet kan du Ladda ned Libre Office calc för windows och använda motsvararde kurs för mac.

Windows

Häfte

Video del 1  

Video del 2  

Video del 3  

Video del 4  

 

 

 

Steg 8: Power Point  Förkunskaper steg 1, 2

Skapa sidor med text, bilder och ljud, automatiskt och manuellt bildspel. Om du inte har tillgång till officepaketet kan du ladda ned Libre Office impress för windows och använda motsvarande kurs för mac.

Windows

Häfte

Video del 1  

Video del 2 

 

 

 

 

 

Steg 9: Access 1 Förkunskaper steg 1, 2

Fält, fältrubrik, poster, objekt index, register i Word Excel Access, register CD-skivor och foto, formulär, frågor. Om du inte har tillgång till Officepaketet kan du ladda ned Libre Office databas och använda motsvarande kurs för mac.

Windows

Häfte

Video del 1  

Video del 2  

Video del 3

Video del 4  

 

 

 

Steg 10: Access 2 Förkunskaper steg 1, 2, 9

Inmatning formulär, indatakontroll, frågor med urval och sortering, rapporter, meny, makro, knappar med makro,relaterade register.

Windows

 Häfte  

Video del 1  

Video del 2  

Video del 3

Video 4

 

 

 

Steg 11: Bokföring Förkunskaper steg 1, 2, 7

Skapa dagbok huvudbok resultaträkning balansräkning i excel, momshantering, administration 200, bokföring hos Per som säljer högtalare.

Windows

Häfte

Video 1

Video 2

Video 3

Video 4

Video 5

Video 6

 

Video 7

Video 8

Video 9

Video 10

 

 

 

 

Steg 12: Affärssystem Förkunskaper steg 1, 2

Administration 1000, registrera 5 kunder 3 leverantörer, 5 artiklar, inleverans artiklar, skapa order, registrera leverans,förvandla order till faktura, fakturan i kundreskontra, registrera inbetalning, fakturakontroll.

Windows

Häfte

Video 1

Video 2

Video 3

 

 

 

 

 

Tillbaka till startsidan